ADVIES EN BEGELEIDING OP MAAT

BEREIK UW DOELSTELLINGEN MET 2CONTROL ACCOUNTANTS

2control Accountants en Adviseurs is een MKB accountants- en advieskantoor dat de ondernemer ontzorgt ten aanzien van zijn administratie en zijn belastingaangiften. Wel ontzorgen maar niet ontnemen!

Wij zijn van mening dat een ondernemer pas echt goed kan ondernemen als hij grip op de zaak heeft, als hij ‘in-control’ blijft. Vandaar ook onze naam 2control!

Wij zijn een accountants- en advieskantoor dat graag samen met de ondernemer naar de toekomst kijkt. Door goed en regelmatig contact te hebben met de ondernemer leren wij hem en zijn bedrijf kennen. Dan zijn wij ook in staat advies op maat te geven of om samen met de ondernemer te brainstormen over hoe híj de toekomst van zijn bedrijf ziet. Welke stip hij graag op de horizon wil zetten? Wat is zijn droom? Wij gaan daarom naast de ondernemer staan en bieden hem niet alleen een financieel dashboard aan (in de vorm van een goede administratie en jaarrekening) maar ook een goed navigatiesysteem. Waar wil de ondernemer heen? Wat is zijn stip op de horizon? En wanneer wil hij zijn doel bereiken? Samen bepalen wij de weg daarnaar toe. Lopen we tegen obstakels aan of loopt het, om wat voor reden dan ook, anders dan we hadden verwacht, dan ondersteunen wij de ondernemer graag bij de keuze voor een alternatieve route om toch zijn doel, zijn droom te bereiken.

Aanpassingen kindgebonden budget

Het kabinet stelt een aantal aanpassingen van het kindgebonden budget voor:

Het maximumbedrag voor het

Lees verder

Fiscale beleggingsinstelling

Een fiscale beleggingsinstelling (fbi) is subjectief belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. De

Lees verder

Bedrijfsopvolgingsregelingen

Doel van de fiscale bedrijfsopvolgingsregelingen is te voorkomen dat belastingheffing bij reële

Lees verder

Fiscale klimaatmaatregelen glastuinbouw

Dit wetsvoorstel bevat drie maatregelen voor de glastuinbouwsector. Het betreft:

het afschaffen van de

Lees verder