ONS KANTOOR IS TUSSEN KERST EN OUD-NIEUW GESLOTEN

BEREIK UW DOELSTELLINGEN MET 2CONTROL ACCOUNTANTS

2control Accountants en Adviseurs is een MKB accountants- en advieskantoor dat de ondernemer ontzorgt ten aanzien van zijn administratie en zijn belastingaangiften. Wel ontzorgen maar niet ontnemen!

Wij zijn van mening dat een ondernemer pas echt goed kan ondernemen als hij grip op de zaak heeft, als hij ‘in-control’ blijft. Vandaar ook onze naam 2control!

Wij zijn een accountants- en advieskantoor dat graag samen met de ondernemer naar de toekomst kijkt. Door goed en regelmatig contact te hebben met de ondernemer leren wij hem en zijn bedrijf kennen. Dan zijn wij ook in staat advies op maat te geven of om samen met de ondernemer te brainstormen over hoe híj de toekomst van zijn bedrijf ziet. Welke stip hij graag op de horizon wil zetten? Wat is zijn droom? Wij gaan daarom naast de ondernemer staan en bieden hem niet alleen een financieel dashboard aan (in de vorm van een goede administratie en jaarrekening) maar ook een goed navigatiesysteem. Waar wil de ondernemer heen? Wat is zijn stip op de horizon? En wanneer wil hij zijn doel bereiken? Samen bepalen wij de weg daarnaar toe. Lopen we tegen obstakels aan of loopt het, om wat voor reden dan ook, anders dan we hadden verwacht, dan ondersteunen wij de ondernemer graag bij de keuze voor een alternatieve route om toch zijn doel, zijn droom te bereiken.

Subsidie nieuwe elektrische auto in 2024 naar € 2.950

De staatssecretaris van I en W heeft drie subsidieregelingen op het gebied van duurzame mobiliteit

Lees verder

24-weken-eis asielzoekers onderuit gehaald

In de Wet arbeid vreemdelingen is geregeld dat asielzoekers maximaal 24 weken in een periode van 52 weken

Lees verder

Kamervragen set-aside-regeling en landbouwvrijstelling

De staatssecretaris van Financiën heeft nadere Kamervragen beantwoord over de set-asideregeling en de

Lees verder

Toepassing gerichte vrijstellingen voor werknemer met buitenlandse werkgever

Loon is al hetgeen uit een (vroegere) dienstbetrekking wordt genoten. Vergoedingen en verstrekkingen in

Lees verder