KENNIS EN ERVARING

PLANNING & CONTROL RAPPORTAGES

Met de planning & control rapportages van 2control accountants en adviseurs heeft u een krachtig stuk gereedschap in handen waarmee u uw onderneming financieel volledig onder controle heeft. U kunt hiermee de weg uitstippelen naar de gewenste doelstellingen en tussentijdse meetmomenten aangrijpen om afwijkingen te signaleren en hierop adequaat te reageren.

PROGNOSE

De planning & control cyclus begint met het opstellen van een goede begroting. Hierin wordt een zo nauwkeurig mogelijke inschatting gemaakt van de verwachtingen voor de financiële ontwikkelingen. Er kunnen ook niet financiële gegevens worden meegenomen, zoals aantallen afzet of het aantal medewerkers.

BIJSTUREN

Wanneer u met uw bedrijf een andere weg inslaat of afwijkt van de oorspronkelijk geplande route wordt dit door telkens de werkelijke cijfers met de prognose te vergelijken tijdig gesignaleerd. Op die manier kunt u ingrijpen of instemmen met de nieuw te varen koers. U kunt zelf aangeven hoe vaak u een overzicht wilt van de huidige stand van zaken.

INZICHT MET PLANNING & CONTROL RAPPORTAGES

Met de planning & control rapportages heeft u actueel inzicht in hoe de financiën van uw bedrijf zich ontwikkelen. Daarbij kunt u tevens een vergelijking maken met één of meerdere voorgaande perioden en de voortgang zien ten opzichte van de eerder opgestelde prognose. Zo weet u precies hoe de zaken er voor staan.
Door het analyseren van de financiële gegevens kunt u beslissingen nemen op basis van de werkelijke cijfers en de ontstane afwijkingen in relatie tot de prognose. Zo kunt u bijvoorbeeld kosten besparen op het moment dat de omzet tegenvalt of juist meer investeren of meer gericht investeren in de juiste mogelijkheden.

Meer informatie over de mogelijkheden van de planning & control rapportages van 2control Accountants en Adviseurs voor uw onderneming?
Neem nu contact op met 2control accountants en adviseurs:

E-mail: info@2controlaccountants.nl
Telefoon: +31 (0) 593-371030

Henk Hutten

Accountant & Adviseur


hhutten@2controlaccountants.nl

T: 0593-37 10 30