SAMEN OP WEG NAAR DE TOEKOMST

VISIE

2control Accountants en Adviseurs wil de ondernemer maximaal ondersteunen om zijn of haar doel te bereiken. Dit bereiken wij als de basis van de financiële gegevens goed is. Vanuit een goede basis kunnen plannen gemaakt worden en de route ernaar toe bepaald worden en zo nodig worden bijgesteld. Het doel daarbij is dat de ondernemer in elke fase van zijn ondernemer-zijn al het nodige uit zijn bedrijf kan halen en dat hij ook goed voorgesorteerd staat als hij zijn bedrijf wil verkopen of overdragen.

Henk Hutten

Accountant & Adviseur


hhutten@2controlaccountants.nl

T: 0593-37 10 30