KENNIS EN ERVARING

AUDIT VOOR MENTOREN

Wij zijn ook specialist in de audit voor mentoren. In feite betreft het uit te voeren van specifieke werkzaamheden op grond van het Besluit Kwaliteitseisen curatoren, beschermingsbewind en mentoren.
Onze werkzaamheden resulteren onder andere in een samenstellingsverklaring bij de jaarrekening maar vooral in een rapport van feitelijke bevindingen en een adviesbrief.

Wij ondersteunen en adviseren de ondernemer bij de aanvraag om mentor te worden richting de Rechtbank en tevens voeren wij ook de jaarlijkse audit uit waarbij wij ook (een gedeelte van) de dossiers inhoudelijk toetsen.
Onze rapportage houdt in dat wij aangeven of de mentor voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen. Wij melden onze bevindingen en wij adviseren de mentor middels onze adviesbrief.

Henk Hutten

Accountant & Adviseur


hhutten@2controlaccountants.nl

T: 0593-37 10 30