WIJ HEBBEN DE SPECIALISTISCHE KENNIS

AUDIT VOOR BEWINDVOERING

Wij zijn specialist in, zoals dat genoemd wordt, de audit voor bewindvoerders. In feite betreft het uit te voeren van specifieke werkzaamheden op grond van het Besluit Kwaliteitseisen curatoren, beschermingsbewind en mentoren.

Onze werkzaamheden resulteren onder andere in een samenstellingsverklaring bij de jaarrekening maar vooral in een rapport van feitelijke bevindingen en een adviesbrief.
Wij ondersteunen en adviseren de ondernemer bij de aanvraag om bewindvoerder te worden richting de Rechtbank en tevens voeren wij ook de jaarlijkse audit uit waarbij wij ook (een gedeelte van) de dossiers inhoudelijk toetsen.

Onze rapportage houdt in dat wij aangeven of de bewindvoerder voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen. Wij melden onze bevindingen en wij adviseren de bewindvoerder middels onze adviesbrief.

Henk Hutten

Accountant & Adviseur


hhutten@2controlaccountants.nl

T: 0593-37 10 30