KENNIS EN ERVARING

BEDRIJFSWAARDERING

HOEVEEL IS UW ONDERNEMING WAARD?

Wat doet u om te zorgen dat de waarde over 5 jaar is zoals u dat verwacht? Vaak komt het onderwerp bedrijfswaardering pas in beeld op het moment dat er sprake is van een bedrijfsovername of bedrijfsoverdracht. Beter is misschien om als onderdeel van de financiele administratie en overzichten ook de waarde van uw bedrijf te beheren.

WAARDERINGSMETHODEN

Voor het waarderen van een bedrijf zijn verschillende waarderingsmethoden. Vanuit de historische cijfers en de toekomstverwachting is het mogelijk om met behulp van verschillende waarderingsmethoden de waarde te bepalen van uw onderneming. Wanneer u actief de waarde van uw bedrijf beheert heeft dit vaak positieve gevolgen voor de waarde.

ONDERDELEN BEDRIJFSWAARDERING

Voor een bestaande onderneming wordt bij het waarderen van het bedrijf een prognose gemaakt. Daarvoor wordt uitgegaan van de historische cijfers en de verwachtingen voor de toekomst. Bij nieuwe ondernemingen is er geen, of slechts een beperkte historie en kan alleen worden uitgegaan van de toekomstverwachtingen.

NORMALISEREN

Soms zijn er in de periode voorafgaand aan de waardebepaling gebeurtenissen die afwijkend zijn en niet representatief voor de normale bedrijfsvoering. De financiele uitwerking daarvan op de cijfers wordt dan uit de berekening van de waardebepaling gehaald, zodat de invloed van deze specifieke en bijzondere transacties de waarde niet verstoren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een eenmalige verkoop van een machine waarbij een winst is gemaakt ten opzichte van de boekwaarde van deze machine.

Neem contact op met 2control Accountants en Adviseurs voor een maatwerk advies voor uw

BEDRIJFSWAARDERING.

E-mail: info@2controlaccountants.nl
Telefoon: +31(0)593-371030

Henk Hutten

Accountant & Adviseur


hhutten@2controlaccountants.nl

T: 0593-37 10 30